Горячие новости
  Template not found: /templates/Logger/shortstory1.tplTemplate not found: /templates/Logger/shortstory1.tplTemplate not found: /templates/Logger/shortstory1.tplTemplate not found: /templates/Logger/shortstory1.tplTemplate not found: /templates/Logger/shortstory1.tpl
РАБОТА

  Работа в интернете. Подработка!

  Набираю сотрудников для работы в сети Интернет. Обучение бесплатное, вложений не требуется.
  Работа ведется только дома, только на компьютере и занимает 2-3 часа в любое время суток. У
  нас есть пробный период, если Вас что-то не устроит, то вы сможете выйти из проекта в любое
  время не потратив на это ни копейки. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Бесплатная!


Бланк приказа о переводе на другую работу

Типова форма N П-5

Затвердженанаказом Мінстату України

від09.10.95 р. N 253

_________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НАІНШУ НА РОБОТУ

Номер документа

Дата складання

_____________________________________________________________________________

прізвище, імя, по батькові

Перевести

тимчасово

Код

з

Дата

до

ДатапостійноМісце роботи

Цех, відділ

Діль-ниця

Кате-горія персо-налу

Про-фесія, поса-да

Тари-фний розряд (клас) оклад

Табель-ний номер

Надбавка до заробітної плати,грн.,%

Підпис началь-ника цеху,відділу

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Попереднє

Нове

Форма і система оплати праці_________________________

Код

Код

Умови праці_______________________________________________________________________

нормальні, шкідливі, небезпечні

Тривалість робочого для (робочого тижня) при роботі знеповнимробочим часом _______________________________________________________________________________________

Вид переведення___________________________________________________________________

Підстави переведення_______________________________________________________________

______________ ________________

Підпис керівника Підписпрацівника

"__"__________ 19__ р.

А5

Зворотна сторона форми N П-5

Висновок медичногоогляду__________________________________________________________

_____________ _________________ "__"_____________ 199_р.

посада підпис

Відмітка про проходження інструктажу по техніці безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажу

Дата

Посада та підпис особи, якапроводила інструктаж

Довідка про незданімайново-матеріальні та інші цінності

Найменування служби

Найменування предмета

Кількість

Дата і підпис

Сума заборгованості

і т. д. до кінця сторінки

скачать wpr 12.1

Новости по теме

Комментарии:
 • Комментарии